Video Sử dụng Sumifs để tính tổng theo Category và iferror để xử lí lỗi

Cách sử dụng hàm sumifs để tính tổng theo điền kiện Category và iferror để xử lí lỗi trong Excel

Chắc hắn các bạn đã gặp phải trường hợp cần phải tính tổng theo 1 hay nhiều điều kiện trong Excel, ví dụ như muốn tính tổng theo danh mục sản phẩm. Để làm được điều này chúng ta sẽ sử dụng hàm SUMIF để tính tổng theo 1 điều kiện và SUMIFS để tính tổng theo nhiều điều kiện.

HÀM SUMIF – CÚ PHÁP VÀ CÁCH SỬ DỤNG:

Với hàm SUMIF, các bạn sẽ tính được tổng dựa trên 1 điều kiện duy nhất. Cú pháp như sau:

=SUMIF(<vùng dể kiểm tra điều kiện>, <điều kiện>, <vùng cần tính tổng>)

Cùng xem video từ Quế Anh – Data Analysis tại A1Demy hướng dẫn các bạn cách dùng nhé

Người chia sẻ: A1Demy
A1demy là đơn vị đào tạo về Digital Marketing. Cung ứng nguồn nhân lực Ecommerce và Kết nối cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực Thương mại điện tử
Có thể bạn quan tâm